Kanaljerood is een gemengd projectkoor in Hengelo, dat bestaat uit 26 enthousiaste zangers en zangeressen in de leeftijd van 60- en 70 plussers.

Naam Kanaljerood.

De naam komt van “het Canaille”, een Frans -Italiaans scheldwoord uit 1500 wat o.a. betekent het gespuis, het gepeupel, of ook, het gewone volk dat zich roert, haar stem laat horen en rebels kan zijn. Zo is Kanaljerood in 1980 opgericht als socialistisch strijdliederenkoor. Er werd gezongen bij o.a. acties en bij demonstraties op het Malieveld tegen het gevaar van oorlog en kernwapens (ook toen al!) We waren jong en vol met idealen en dromen om de wereld te verbeteren. Nu 40 jaar later laat Kanaljerood nog steeds haar stem laat horen en roert het zich. Ook nu nog wordt er gezongen vanuit een maatschappelijke betrokkenheid, over persoonlijke situaties en over wat er in de samenleving speelt. Projectonderwerpen komen uit het koor, evenals de teksten, soms vertaald, soms nieuw en gezongen op bestaande melodieën of op nieuwe composities.