In 1980 opgericht als “Het Socialistisch Strijdliederenkoor Kanaljerood”

Het koor wilde haar stem laten horen over belangrijke aspecten in de samenleving en zong liederen met een maatschappijkritische insteek. Er werd met regelmaat opgetreden op straat of bij diverse lokale en landelijke manifestaties zoals bij demonstraties tegen het gevaar van kernwapens (ook toen al). De leden waren jong en vol met idealen en dromen om de wereld te verbeteren. Nog steeds wordt er gezongen vanuit een maatschappelijke betrokkenheid en is Kanaljerood, nu als een projectkoor, in staat gebleven om relevante maatschappelijke ontwikkelingen in mooie muziek en teksten te vatten en uit te dragen.