In 1980 opgericht als “Het Socialistisch Strijdliederenkoor Kanaljerood”

Het koor wilde haar stem laten horen over belangrijke aspecten in de samenleving en zong liederen met een maatschappijkritische insteek. Er werd met regelmaat opgetreden op straat of bij diverse lokale en landelijke manifestaties zoals bij demonstraties tegen kernwapens. De leden waren jong en vol idealen en dromen om de wereld te verbeteren. Nu, na 40 jaar en als 60 -70+ers, wordt er nog steeds volop gezongen en heeft de straat plaatsgemaakt voor het podium. Onze intenties zijn nog steeds dat we in staat kunnen zijn om persoonlijke en maatschappelijk relevante ontwikkelingen in mooie muziek en teksten te blijven vatten en uit te dragen.